Bedrijfsadvies

Winkelinrichting, advies verkoopprijs, financiële ondersteuning en bedrijfsadvies. Zomaar een paar ondersteunende diensten die wij ondernemers bieden. Wij hebben veel expertise in huis en doen regelmatig een beroep op ons netwerk. Wij geven u inspiratie om uw onderneming fris en gezond te houden. Samen staan we sterker.

Bedrijfsscan
Met de bedrijfsscan krijgt u meer inzicht in uw bedrijfsvoering. Wij meten de beleving van uw klanten, omzethaalbaarheid en geven advies over uw rol als specialist. Daarnaast presenteren wij kengetallen als omzet per gewerkt uur, gemiddelde besteding per klant, omzet per personeelslid, omzet per vierkante meter, bruto winst en kostenvergelijking met andere ondernemers. Met onze bedrijfsscan voorkomt u bedrijfsblindheid. Interesse? Neem contact op met uw verkoper of stuur een mail naar info@postuma.nl.