Privacy en cookiestatement

Postuma AGF, gevestigd aan Manenbergring 2, 8271 RX IJsselmuiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.postuma.nl
Manenbergring 2
8271 RX IJsselmuiden
(038) 33 700 99
info@postuma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Postuma AGF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@postuma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Postuma AGF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Voor de levering/uitvoering van onze producten en/of dienstverlening die u bij ons afneemt

Geautomatiseerde besluitvorming

Postuma AGF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Postuma AGF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Postuma AGF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Postuma AGF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Postuma AGF maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor analytische of tracking doeleinden. Het gaat om de volgende cookies:

Google Analytics

Cookienaam: _ga
Website: postuma.nl
Type: HTTP
Verloop: 2 jaar
Beschrijving: cookie die wordt gebruikt om individuele gebruikers op een domein te onderscheiden

Cookienaam: _gat
Website: postuma.nl
Type: HTTP
Verloop: 1 minuut
Beschrijving: cookie die wordt gebruikt om het aantal gebruikersverzoeken te beperken om de prestaties van uw website te behouden

Cookienaam: _gid
Website: postuma.nl
Type: HTTP
Verloop: 24 uur
Beschrijving: cookie die wordt gebruikt om individuele gebruikers op uw domein te onderscheiden

Facebook

Facebook ontvangt cookiegegevens wanneer je deze site bezoekt door de Facebook Page Plugin na het accepteren van onze cookiemelding.
“Als je eerder een cookie hebt ontvangen van Facebook omdat je een account hebt of facebook.com hebt bezocht, stuurt je browser ons gegevens over deze cookie wanneer je een site bezoekt met de knop Vind ik leuk of een andere sociale plug-in. We gebruiken deze cookiegegevens om je een persoonlijke ervaring te bieden, zowel op die site als op Facebook, om onze service te onderhouden en verbeteren en om zowel jou als Facebook te beschermen tegen kwaadwillende activiteiten. Binnen 90 dagen verwijderen we de ontvangen gegevens of maken we ze anoniem, en we verkopen en delen ze niet met adverteerders zonder jouw toestemming.”
Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/help/206635839404055

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Postuma AGF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@postuma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Postuma AGF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Postuma AGF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@postuma.nl.

Wijzigingen

Postuma AGF houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie 1.0 – 2021