Lobby TEK-regeling werpt vruchten af

14-11-2022
Er is door verschillende partijen binnen de land- en tuinbouw, waaronder AVN, een gezamenlijke lobby gevoerd om de condities van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) te verruimen.
Gisteren, op donderdag 10 november, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer een aanpassing van de TEK-regeling bekend gemaakt. De drempel om in aanmerking te komen voor de TEK wordt verlaagd van 12,5% naar 7%. Dat betekent dat wanneer u meer dan 7% van uw omzet ‘kwijt’ bent aan energiekosten, u in aanmerking kunt komen voor de TEK-regeling. Ook wordt de maximum vergoeding verhoogd van €62.000 naar €160.000. Dit geldt ook voor landbouwbedrijven zoals tuinders of tuinbouwondernemingen.
Concreet betekent dit dat veel meer ondernemers gebruik kunnen maken van deze regeling. Kijk hier voor meer informatie over en voorwaarden van de TEK-regeling. Het kán dus goed zijn om te kijken met uw accountant naar de mogelijkheden die er eventueel voor uw zijn.