Energie

09-10-2021

Elke week wordt er weer iets gemeld over het milieu en de afgelopen week met name over het dreigende tekort aan energie. Er wordt gewaarschuwd voor extreme prijsstijgingen van gas en stroom en de bloementeelt trekt als eerste aan de bel dat het de spuigaten uitloopt.

Het ligt voor de hand dat ook de kasgroente en fruitproductie in Nederland te maken krijgt met stijgende energieprijzen. We gaan het zien. Voorlopig kunnen een heel aantal telers die hier in onze omgeving zijn gevestigd hun aardwarmteprojecten goed uitbuiten. Zo zorgen ze voor een heel lage footprint voor hun producten en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. 

Voor diverse groenten nadert het einde van het seizoen en in Spanje staan ze te trappelen om te starten. Voorlopig zal er voldoende product beschikbaar zijn voor een goede verkoop en een gezonde bevolking, want daar ligt toch onze eerste taak. Lekkere en gezonde producten op de juiste plek brengen, zodat u er volop van kunt verkopen.