Overhandiging eerste exemplaar van het jubileumboek van Postuma AGF

18-12-2021

Het jaar 2021 stond bij Postuma AGF in het teken van het 110-jarig bestaan van de firma. Om dit jaar feestelijk af te sluiten is het boek ‘Hart voor de vrije handel’ uitgebracht, waarin de gehele geschiedenis van het bedrijf de revue passeert. Op 15 december jl. overhandigde Erik Postuma het eerste exemplaar van dit boek aan zijn vader Jitte Postuma.

Het boek wordt uitgereikt aan het personeel van Postuma en is voor de vaste klanten, relaties en geïnteresseerden beschikbaar.

Postuma AGF wil graag iedereen bedanken die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het maken van dit boek met in het bijzonder Christiaan Schut voor het samenstellen en schrijven van het prachtig vormgegeven boek. De vormgeving lag in de handen van Brainstorm, ook hen willen wij hartelijk danken.

Het boek is gratis beschikbaar, dus heeft u ook interesse in een exemplaar? Stuur dan een mail naar info@postuma.nl met uw naam en adresgegevens.