Alvantho fust

13-03-2021

Sinds juli 2019 geven we geen alvantho kisten en pallets meer uit. Vanaf heden stopppen we daarom met het terugschrijven van statiegeld op alvantho kisten en pallets.