Week 1, lachen…

28-12-2019

Het jaar is nog niet afgesloten of we leven officieel alweer in week 1. Maar ach, wat maakt het uit.

Dit is zo’n moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Alweer een jaar voorbij en wat kan er veel gebeurd zijn in een jaar. Vrolijke zaken, maar ook zorgelijkheden kunnen ons bezig gehouden hebben. Een mix van allerlei emoties. Het is goed om alles even langs u heen te laten gaan, te overdenken en er kracht uit te putten voor het jaar dat weer voor ons ligt.

Wat zal 2020 ons brengen?
Wij hopen dat u positieve kracht kunt halen uit de afgelopen tijd om uw plannen voor het komende jaar gestalte te geven. Open uw ogen voor al het mooie dat er is geweest en dagelijks nog is. Soms moet je dat wel door je emoties heen naar voren zien te halen, wat niet altijd even eenvoudig is.

Positief zijn is essentieel voor de toekomst en plannen maken mag, moet zelfs. Je kunt in deze tijd niet maar alles over je heen laten komen, althans niet die dingen die je hier en nu kunt regelen. En daarnaast komen die omstandigheden die je niet kunt regelen vanzelf op je af. Dan heb je hopelijk ook ruimte om die soms mooie en soms verdrietige emoties op te vangen.
Wij wensen u in alle opzichten een voorspoedig en vooral gezond 2020 toe, namens alle medewerkers van Postuma AGF.