Toelichting Wet Arbeidsmarkt in Balans

19-10-2019

Per 1 januari 2020 treedt er een nieuwe wet in werking die een aantal zaken omtrent arbeidscontracten weer anders regelt dan nu het geval is. Heeft u hier al van gehoord? Via deze weg willen wij u in ieder geval informeren over de belangrijkste punten van deze wet.

Als werkgever mag je weer voor een periode van drie jaar tijdelijke contracten aanbieden, dit mogen dan niet meer dan 3 contracten zijn. De periode die tussen de contracten moet zitten om weer opnieuw te mogen beginnen met tellen is 6 maanden. Dit is nu 2 jaar, dus deze periode wordt weer verlengd. Als u nu iemand in dienst heeft met een tijdelijk contract die voor 31 december 2019 korter dan 2 jaar in dienst is dan kunt u deze nieuwe regeling direct toepassen en mag u nog een tijdelijk contract geven totdat deze werknemer aan de 3 contracten of 3 jaar zit.

Tevens mag je bij het aanvragen van een ontslagvergoeding vanaf 1 januari 2020 meerdere redenen stapelen. Dus waar dat nu één duidelijk onderbouwde reden moet zijn mogen dat vanaf 2020 meerdere onderbouwde en dus ook minder zwaarwegende redenen zijn. De rechter kan dan echter wel besluiten de transitievergoeding tot 50% te verhogen.

Een andere wijziging is dat een werkgever in principe aan alle werknemers boven de 18 jaar met een tijdelijk contract dat niet verlengd wordt een transitievergoeding verschuldigd is ten hoogte van 1/3 maandsalaris per jaar dat iemand in dienst is. Hier mag je als werkgever opleidingen op in mindering brengen, maar dat moet je dan wel duidelijk communiceren en afspreken. Ook moet de opleiding de algemene inzetbaarheid van de werknemer vergroten.

Ook omtrent oproepovereenkomsten gaat er het een en ander wijzigen. De oproepkracht mag een oproep tot werken weigeren als deze niet minimaal 4 dagen van te voren schriftelijk of telefonisch gedaan wordt. Als je binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden de oproep deels intrekt of van tijd verschuift dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling tijdens de tijdstippen van de originele oproep.

Verder ben je als werkgever verplicht om na ieder dienstjaar met alle oproepkrachten een gemiddeld gewerkt aantal uren per week vast te stellen en ze deze uren voor vast aan te bieden. De werknemer kan dit dan weigeren, in dat geval blijft de oproepovereenkomst bestaan. Maar de werkgever kan deze aanbieding ook aannemen en in dat geval ontstaat er een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren.

Tot slot veranderen er nog een paar dingen op het gebied van payrolling (werknemers bij een ander bedrijf op de loonlijst zetten en inhuren) en worden er wijzigingen in de ww premie doorgevoerd. Een gevolg hiervan is dat er op de loonstrook duidelijk moet blijken wat voor type contract een werknemer heeft (bepaalde tijd of onbepaalde tijd). Hierover kunt u het beste met uw accountant in gesprek gaan.

Al met al verandert er dus best wel wat per 1 januari. Napratend met een aantal anderen hierover is met name de wijzigingen in de oproepovereenkomst en de verplichting om jaarlijks een vast aantal uren te bieden een wijziging die impact kan hebben op uw bedrijfsvoering. Het is daarom wellicht verstandig om nieuwe werknemers meteen een contract voor bepaalde tijd met een vast aantal uren aan te bieden. De uren kunnen dan lager zijn dan je denkt nodig te hebben. In overleg kun je de werknemer vragen meer te komen werken. Hiermee heb je dan niet teveel vaste uren op de loonlijst en ontloop je de verplichting om jaarlijks een aanbod te doen voor een vast aantal uren.

Het is overigens mogelijk om in de cao wat versoepelingen voor de oproeptermijn van 4 dagen naar 1 dag, de tussenpoos van 6 maanden tussen contracten naar drie maanden en de duur van 3 jaar naar 4 jaar op te nemen. Dit zal dan door de werkgeversvertegenwoordiging meegenomen moeten worden in de onderhandeling. Dus als u dit wilt, geef dit dan aan bij uw branchevereniging.

Veel succes!

Omzetindex
Na een zonnige ochtend geven ze voor vanmiddag en zaterdag herfstweer op met flinke (onweers)buien en veel wind. Tot en met maandag wisselvallig met geregeld een bui. In de loop van de week wordt het droger en zal de zon zich vaker laten zien. Deze week krijgen het midden en noorden herfstvakantie, terwijl in het zuiden de scholen weer beginnen. Wij zetten in op 90 punten.