Geen uitzondering bij btw-verhoging voor groente en fruit

29-03-2018

Tholen – Het Ministerie van Financiën laat weten dat er geen uitzondering voor groente- en fruitproducten komt op de geplande btw-verhoring van 6 naar 9 procent. Vanuit fiscaal oogpunt is dat niet mogelijk. Een dergelijke uitzondering is lastig af te bakenen, omdat groente en fruit als basisingrediënten onderdeel uitmaken van veel samengestelde producten. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Groenteman Frans van de Polder die afgelopen november nog protesteerde tegen de voorgenomen maatregel vindt het een gemiste kans. “Ik snap niet dat het ministerie geen uitzondering voor groente en fruit kan maken. Ik ben er stil van. Je moet er juist voor zorgen dat groente- en fruit eten bereikbaar blijft voor ieder budget. Voor de gezondheid van de mensen moet je alles opzij zetten.”

De verhoging van het verlaagde btw-tarief kan ook niet los gezien worden van de andere maatregelen die volgen uit het regeerakkoord. Tegenover de btw-verhoging staat namelijk een verlaging van de belasting op inkomsten. Dit betekent dat mensen ook meer te besteden hebben, aldus Snel.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het verlaagde btw-tarief verhoogd wordt van 6% naar 9%. Het is hierbij van belang te benadrukken dat de verhoging voor het gehele aanbod van levensmiddelen geldt, dus zowel voor levensmiddelen die als gezond bekend staan als voor levensmiddelen die als ongezond worden gezien. Er is geen reden om aan te nemen dat consumenten door deze generieke verhoging zullen overstappen van gezonde naar minder gezonde producten, stelt Snel.

Bron: agf.nl