Hulpproject

Postuma AGF steunt het Child Survival Program van Compassion in het Braziliaanse Santa Rita. Het Child Survival Program geeft moeders en kwetsbare kinderen een gezonde start. Ze krijgen toegang tot een verloskundige en gezondheidszorg. Daarnaast krijgen zij extra eten en voedingssuplementen. Binnen het project wordt ook een opvoedcursus aangeboden aan jonge ouders.

Veel van de moeders die meedraaien in een Child Survival Program hebben geen social network waar zij op terug kunnen vallen. Compassion zorgt ervoor dat zij liefdevol worden opgevangen door de lokale kerkgemeenschap. Daarna kunnen de moeders met een gerust hart hun kind grootbrengen met de basiszorg en liefde vanuit de gemeenschap en Compassion. Tevens krijgen de moeders een kans een vak te leren.

Waarom het Child Survival Program in deze plaats?
In deze gemeenschap met meer dan 5000 inwoners is het risico op armoede extreem hoog door de hoge mate van geweld, het vele drugsverkeer, tienerzwangerschappen en een hoog moordpercentage. Al heel jong hebben de meisjes in deze gemeenschap een actief seksueel leven zonder de basiskennis van de preventieve handelingen om een ​​vroege zwangerschap te voorkomen. De oorlogen tussen drugsbendes verhinderen vaak de zorg voor moeders die niet tot een bepaalde bende behoren. Illegale abortussen vinden veelvuldig plaats. Veel baby’s worden geboren zonder het recht om hun biologische vaders te ontmoeten of deze te kennen. Dit maakt het nog moeilijker omdat ze geen kinderbijslag kunnen aanvragen, waardoor de mate van kwetsbaarheid toeneemt. Binnen de kortste keren zijn deze moeders weer zwanger, waardoor de gezinnen groot zijn en ze vaak niet kunnen werken. Veel kinderen uit deze kwetsbare situaties komen op jonge leeftijd op straat terecht in de wereld van misdaad, in de overtuiging dat dit de beste manier is voor een beter leven.

De straten (90%) zijn ongeplaveid en het afvalwater stroomt in de open lucht, waardoor de kans op ziekten en besmettingen erg groot is. Preventief werk door basisgezondheidzorg is niet voor handen (te ver weg) evenals huishoudelijke/gezinsondersteuning. Hierdoor is de kans op ondervoeding groot. Daarom zal dit Survivalproject een keerpunt zijn in de kwaliteitszorg voor de toekomstige kinderen.